al-Ghazali Website

al-Ghazali Website  

Ebu Hamid el-Gazalî

English - en español - em Português - Français - Italiano - Deutsch - Türkçe - Malay - Bahasa Indonesia - فارسی - عربي

 

Aksak olan, dinç yürür oldu sayesinde.   

Ve şarkı söyleyemeyen, bülbül gibi şakıdı sayesinde.

عربي

Ebu Hamid el-Gazalî (h.450-505/m.1058-1111), [el-Gazzali ve (Batı’da) Algazel diye de bilinir] 12. yüzyılın büyük fıkıhçı, kelamcı ve sufîlerinden biridir. Fıkıh, kelam, tasavvuf ve felsefe dahil birçok ilim dalında eserler vermiştir.

Ghazali.org (sanal, online kütüphane olarak) Gazalî’nin orijinal dillerinde [Arapça ya da Farsça’da] matbu’ (basılmış) ve diğer dillere tercüme edilmiş bütün eserlerini ihtiva etmektedir. Bunlara ilaveten başlıca araştırma malzemesi, yüzlerce (bütün sayfalarına erişilebilen) kitap ve makale (ahalinin hoşnutluğu maksadıyla) ücretsiz olarak mevcuttur.  

Sitede Ara:

Sayfa Hakkında Bilgi:

* Bu sayfa, en son 2008-09-10 tarihinde güncellenmiştir.
* Kullanım Şartları.
* Bu siteden en iyi nasıl istifade edilir ve dosya indirme hakkında bilinmesi gerekenler.
* URL: http://ghazali.org/site-tr/index.html

* Site © Telif Hakkı 2008 Editör Muhammad Hozien. Bütün hakları mahfuzdur. Bu site, Ebu Hamid el-Gazalî ile ilgili akademik çalışmaların hizmetine sunulmuştur. Her bir içerik kendi özel telif hakkına sahip olabilir. Lütfen telif hakkı bilgilerini okuyunuz. Telif hakkı ihlallerinin bildirilmesi ile ilgili: Daha fazla bilgi için tıklayınız. A special thanks to Mustafa Suna for translating this page into Türkçe.

 

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!